Depozyt po zmarłych mieszkańcach

Dyrektor DPS Ewangelickiego Domu Opieki ARKA w Mikołajkach informuje, że zgodnie z ustawą z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208 poz.1537 z późn.zm.), na koncie depozytowym DPS Ewangelickiego Domu Opieki ARKA w Mikołajkach pozostają niepodjęte depozyty po byłych mieszkańcach Domu. W związku z powyższym wzywamy osoby uprawnione (legitymujące się dokumentem potwierdzającym nabycie spadku) w celu ich odbioru.

Logo - Arka Mikołajki

Ośrodek położony jest w malowniczym
miejscu, z dostępem do linii brzegowej jeziora Mikołajskiego i posiada własny pomost.

Kontakt