Procedura przyjęcia

Osoba pragnąca zostać mieszkańcem DPS Arka powinna złożyć wniosek w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego wskazujące, że zainteresowany potrzebuje całodobowej opieki. Przedłożyć należy także ostatnią decyzję dotyczącą świadczenia emerytalnego/rentowego oraz potwierdzenie otrzymania świadczenia ZUS/KRUS (odcinek z miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentacji lub potwierdzenie wpłynięcia emerytury/ renty na konto bankowe).

Odpłatność mieszkańca w DPS wynosi 70% jego emerytury lub renty. Różnicę pomiędzy pełnym kosztem utrzymania, a odpłatnością mieszkańca ponosi rodzina (współmałżonek, dzieci oraz wnuki), o ile zobowiązana zostanie do alimentacji, a w dalszej kolejności gmina, która kieruje mieszkańca do DPS.

Miesięczny koszt pobytu wynosi 5600 zł.

Odpowiednie dokumenty można pobrać poniżej:

Logo - Arka Mikołajki

Ośrodek położony jest w malowniczym
miejscu, z dostępem do linii brzegowej jeziora Mikołajskiego i posiada własny pomost.

Kontakt